מחלקות המשרד:

 • נדל”ן/מקרקעין
 • חוזים.
 • עסקאות קומבינציה.
 • תמ”א 38.
 • פינוי ובינוי.
 • ייעוץ פיננסי – הלוואות גישור, משכנתאות, ליווי קבלנים.
 • תכנון מס במקרקעין

logo_big

תמ”א 38 נתניה | עורך דין מכירת דירה | עו”ד מקרקעין נתניה

logo_big
תמ”א 38 נתניה | עורך דין מכירת דירה | עו”ד מקרקעין נתניה

מחלקות המשרד:

 • נדל”ן/מקרקעין
 • חוזים.
 • עסקאות קומבינציה.
 • תמ”א 38.
 • פינוי ובינוי.
 • ייעוץ פיננסי – הלוואות גישור, משכנתאות, ליווי קבלנים.
 • תכנון מס במקרקעין

קונה או מוכר דירה?

משרד עו”ד גדי יעקבזדה לשירותך לכל אורך העסקה.
להלן פירוט הפעולות להן זוכים לקוחות משרדינו בעת ביצוע / ליווי עסקת מקרקעין

R

שלב א'

טרם כריתת החוזה

 • ליווי אישי בניהול המו”מ – הערכת שווי הנכס, בחינת תנאי תשלום.
 • תכנון מס – מס שבח / מס רכישה.
 • ייעוץ פיננסי בנטילת משכנתא / מינוף בנקאי.
R

שלב ב'

ניהול מו”מ משפטי וביצוע בדיקות מקיפות

 • בדיקת זהות בעלי הזכויות בדירה.
 • בדיקת רישום זכויות וצו בית משותף.
 • בדיקת הצמדות הדירה (חניות, מחסנים ומרפסות) מול תשריט הבית המשותף.
 • בדיקת תיק בניין בעירייה לעניין חריגות בניה / צווי מניעה / הריסה / הפקעה.
 • בדיקת הנכס לעניין חובות / שעבודים / עיקולים/ משכנתא.
 • בדיקה ברשם המשכונות עבור הנכס.
 • בדיקת היתר הבניה מול מחלקת הנדסה.
 • קבלת אישור עקרוני מאת הבנק המלווה עבור העסקה.
 • בניית הסכם אישי / מתן הערות משפטיות להסכם.
R

שלב ג'

חתימת ההסכם והפעולות בסמוך לכריתתו

 • חתימת הסכם במשרדי העו”ד / ליווי אישי לחתימה אצל בא כח המוכר.
 • רישום הערת אזהרה לטובת הקונה / נאמנות על כספי הקונה לרישום
  הערת האזהרה.
 • רישום הערת אזהרה על התחייבות לרישום משכנתא לטובת הקונה
 • ניהול מסמכי כתבי התחייבות לרישום משכנתא לטובת הצד שכנגד.
 • פתיחת חשבון נאמנות להבטחת תשלומי מיסים / פיקוח על חשבון נאמנות
  לטובת תשלומי מיסים.
R

שלב ד'

העברת זכויות

 • העברת בעלות בנכס תוך 30 יום מקבלת כל המסמכים הנדרשים להעברת
  הזכויות

עורך דין גדי יעקבזדה

חוזים ומקרקעין

משרד עו”ד גדי יעקבזדה מלווה משפטית את היזמים בעסקת קומבינציה מול בעלי הקרקע, תוך דיוק בהיבטי מע”מ שירותי בניה, מס שבח והיטל השבחה.
משרדנו מייצג את הקבלנים מול רוכשי דירות בפרויקט.
(כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ פיננסי ומשפטי מול הבנק המלווה (הסכם ליווי וערבויות חוק מכר

תמ”א 38

משרד עו”ד גדי יעקבזדה מלווה משפטית 50 משפחות מול יזם בעסקת תמ”א 38 הגדולה ביותר בנתניה המשתרעת על שלושה בניינים במקביל.

פרויקט מסוג זה הוא מורכב מאוד ויש להיוועץ עם עו”ד המייצג את כלל האינטרסים של הדיירים מול היזם, לרבות אך לא רק: ערבויות ביצוע, פיקוח, היבטי מיסוי, אחריות ע”פ חוק המכר, ביטוח, תוכנית בטיחות, מו”מ על המפרט ועוד…

קומבינציה

משרד עו”ד גדי יעקבזדה הינו משרד המתמחה בעסקאות מקרקעין וחוזים בלבד, מתוך אמונה להיות הטוב ביותר בתחום אחד.

משרד זה מלווה משפטית יזמים בעסקאות קומבינציה או את בעלי הקרקע, תוך דיוק בהיבטי מע”מ שירותי בניה, מס שבח, היטל השבחה.

כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ פיננסי ומשפטי מול הבנק המלווה (הסכם ליווי וערבויות חוק מכר).

שמואל הנציב 24, נתניה

050-7500053

שמואל הנציב 24, נתניה 4228128